ĐẦU TƯ ICO

Angel Investor, Private Sale, Pre-sale, Public sale, nghiên cứu thị trường, chốt lời ICO, lên kế hoạch hold ICO trung hạn, dài hạn.